top of page

3-D Zonterapi

60-min

Zonterapeuten arbetar med organismens vilja att självläka, genom tryck/massage på fot och underben.

Genom att höja upp den inre elden, inflammation och feber får man ex kroniska åkommor att läka ut. 

Under läkningsfasen är det vanligt att gamla krämpor kommer tillbaka under en kort tid för att sedan läka ut. 

Vi delar in smärtan i två typer; den synliga som uppvisas i rörelse och vila och den dolda som zonterapeuten arbetar med. 

Den dolda smärtan är vi omedveten om i vardagslivet. 

Terapeuten arbetar med den dolda smärtan som även kallas för lagrad energi för att starta en läkningsfas.

3-D zonterapi/reflexologi arbetar strukturellt genom att dela in fotens vävnader efter kroppens motsvarande strukturer. 

Tittar man på fotens undersida med fett och bindväv motsvarar det kroppens organ - speciellt matsmältningen. Fotens muskler, skelett och leder motsvarar kroppens muskler, skelett och leder. Tittar man på fotens ovansida motsvarar det hud och nerver. 

Denna behandlingsform är idag internationellt känd genom tre världskongresser och är en utveckling av den klassiska zonterapin. 

bottom of page