top of page

Manuell Lymfdränage

75-90 min

Manuell lymfdränage är en mjuk behandlingsform vars mål är att hjälpa lymfvätskan att röra sig fritt i kroppen, utan att hindras av spända muskler. 

Behandlingen sker enligt ett specifikt mönster och ordning som följer lymfvätskans väg i kroppen. Med lätta och mjuka tryck, drag och pumpliknande grepp stöttar vi kroppens självläkande system.

Om vi är avslappnade i kroppen och har en fungerande diafragmaandning så fungerar lymfcirkulationen via muskelpumpen i armarna och benen medan det finns ett undertryck i bålen som sköter dränaget via andningen.

Är vi stressade, har spända muskler eller har känslomässiga blockeringar (som bl.a. ger muskelspänningar), andas högt uppe i bröstet så försämras lymfcirkulationen och det blir svårare för kroppen att rensa ut ”skräpet” det stannar kvar i kroppen. Slaggprodukterna försurar kroppen och kan ge smärta.

Goda effekter på ex: olika smärt tillstånd, fibromyalgi, reumatiska besvär, stress, svullnader i kroppen, tinnitus, ödem efter bröst op. Eller om du bara önskar en skön och avslappnade behandling.

images.jpeg
bottom of page